Der Silberherr der Schaffhauser Gesellschaften und Zünfte, Christoph Oechslin, präsentiert "seine" Sammlung. Es handelt sich um folgende Becher (von links nach rechts):

- Bückiträger (Rebleute)
- Vulkan (Schmiede)
- Widder (2. Becher der Kaufleute) Neptunbecher (Fischer)
- Löwenpokal (Gerber)
- Prunkpokal (Metzger)
- Rüdenpokal (Rüdenzunft)
- Schuhmacherbecher (Schuhmacher)
- Bidermeierpokal (Weber)
- Löwenbecher (Schneider)
- Gesellschaftsbecher (Herren)
- Turmpokal Munot (Becken)